Reconstructie

Yerna Van den Driessche probeert de gruwelijke dood van haar geliefde zus te verwerken. Nadat ze gisteren nog kotste op de resten van haar en huid, gaat ze aan de slag met cuttermes en zuiver vinyl om haar gezicht (letterlijk) te reconstrueren., want ‘verdriet op maat gesneden draagt makkelijker’.

ISBN 978-90-79433-34-6

Kostprijs: 15€

te verkrijgen bij uitgeverij P en in elke boekhandel

 Over Reconstructie:

Op de lezenswaardige FB-pagina van Zaj De Meester  is op datum van 17/06/2021 door hem een gedicht uit mijn bundel RECONSTRUCTIE gepost dat nogal wat positieve  reacties heeft losgeweekt. Er is ook een verwijzing naar zijn site www.lezenswaard.be,  een internationale bloemlezing van Nederlands-, Engels-, Frans-, Duits- en anderstalige gedichten en prozafragmenten! Daar zijn van mij nog twee andere gedichten te lezen.

Philip Hoorne in Knack

‘Met een dergelijke thematiek kan je als dichter twee kanten uit: ofwel verlies je ook nog eens je eigen gezicht, of je kunt, zoals Yerna Van den Driessche het doet, met treffende woorden en pakkende beelden een waardigheid en ontroering aanslaan die puur, oprecht en sereen is.’

***

 Juryrapport’-C. Buddingh’-prijs 2010    ‘Reconstructie’ is niet onopgemerkt gebleven

Ik citeer uit het juryrapport: en verder had ze ontzag voor de stamina van Inge Braeckman, de compositiegave van Floor Buschenhenke, de grilligheid van Yerna van den Driessche, het suikerhart van Andy Fierens, de metaforiek van Yassine Salihine, het radicalisme van ACG Vianen en de consequentheid van Arthur Wevers.

***

Yves Joris op Poëzierapport

‘Ik moet me inhouden om niet uit elk gedicht te citeren, want dan is er geen reden meer om deze bundel te kopen.’

‘Slechts 29 gedichten, maar wel poëzie die borg staat voor vele uren leesplezier.’

***

Yella Arnouts in Leeswolf

‘Regelmatig opduikende originele metaforen, nu en dan een verrassende wending en goed geplaatste enjambementen scheppen ruimte voor de lezer, voor zijn associaties en reflecties. Weerkerende thema’s zijn een dominerende eenzaamheid, de onbereikbaarheid van een geliefd iemand en de onmacht die hieruit voortvloeit. De dichteres gaat op zoek naar een gedicht als een gezicht, anders gezegd, naar een taal, om zo dicht mogelijk te benaderen wat in de stille catacomben van onze lichamen aan verdriet en woede, kortom aan onmacht, woelt. Laten we uitkijken naar meer van deze debutante. [Yella Arnouts]

***

Bouke Vlierhuis in ORP
Reconstrueren wat niet te reconstrueren is

Vanaf het begin was het duidelijk dat de gedichten van Yerna ‘iets’ hadden. Altijd stond het beeld centraal in haar poëzie, maar nooit ging het alleen om het beeld. Er was ook altijd iets te vertellen. Het beeld stond, helder geformuleerd en zonder al te veel omhaal beschreven, in dienst van het verhaal van het gedicht. En dat verhaal ging altijd over een van de ‘grote’ thema’s: de dood, het lijden, de liefde, familie en relaties. Het was het soort poëzie, kortom, dat mensen raakt en het is dan ook niet verwonderlijk dat Van den Driessche vrijwel onmiddellijk hoog begon te scoren bij allerlei poëzie-wedstrijden. Dank zij haar geïnspireerde voordracht werd ze ook op het podium een graag geziene gast.

***

Pascal Cornet in de  Poëziekrant

In het NUMMER 2 ( MAART – APRIL ) van de vernieuwde POËZIEKRANT schrijft PASCAL CORNET in de rubriek  OPMERKELIJKE DEBUTEN

Het moet zijn dat verdriet hard is want ‘op maat geschreven’ wordt het zachter. En bovendien, dat op maat schrijven dicht de door het verdriet veroorzaakte wonde. Zo ongeveer lees ik de slotstrofe van deze opmerkelijke debuutbundel:

Het laatste gedicht van de tweede grote cyclus  (‘Uitfaden’) brengt een zeer effectvolle afwisseling van eigen gevoelens met citaten uit het dossier waarin Alices dood als ‘zonder gevolg te seponeren’ wordt geklasseerd.

Lees de volledige recensie:

Joanan Rutgers over ‘Reconstructie’ op Nederlands.nl

***

Redactie Vlabin-VBC

De bundel is een meer dan geslaagd eerherstel van haar zus en een weergaloos eerbetoon, ze heeft met haar poëzie haar zus weer een stralend gezicht gegeven, dat is op zich al diep ontroerend en uiterst liefdevol, maar als de kwaliteit ook nog eens ver boven het gemiddelde uitstijgt, dan is de missie dubbel geslaagd.

Debuut van de Vlaamse dichteres Yerna Van den Driesche, van wie al enkele gedichten werden gepubliceerd in o.a. ‘Het liegend konijn’ en ‘Poeziekrant’. Na het openingsgedicht volgen drie afdelingen, ‘Vertekende beelden’, ‘Scharnier’ en ‘Uitfaden’. Gaandeweg wordt de lezer getuige van een liefdevolle maar almaar complexer wordende verhouding tussen twee bloedverwanten, waarvan er een overlijdt. De bundel sluit af met het gedicht ‘Afwerking’, die de pointe vormt van een soort zoek- en bewaarproces. Terugkerende thema’s zijn de eenzaamheid, de onbereikbaarheid van een overledene en de onmacht. Originele metaforen, verrassende wendingen en goed geplaatste enjambementen scheppen ruimte voor reflecties van de lezer. De dichter gaat op zoek naar een taal die zo dicht mogelijk benadert wat er in de stille catacomben van onze lichamen woelt aan verdriet en woede. Voor de lectuur ware het misschien beter geweest als het eigen leed van de dichteres, die haar zus verloor, niet zou zijn vermeld in de flaptekst. Toch slagen heel wat gedichten er door hun tragiek in om de lezer te raken.

Begin van de inleiding Reconstructie door BART STOUTEN

Ik ben binnengedrongen in een prachtig woud. Het is er gevaarlijk, een beetje hachelijk, het is er soms koud en donker, maar het geurt er heel fris, als vlak na de regen, en wanneer het eerste zonlicht doorbreekt heeft de weldadige warmte een rustgevend en kalmerend effect. In deze woorden heb ik alles gezegd over de poëzie van Yerna van den Driessche. En ik weet waarom ik dat beeld van een woud inzet. Een flits van evidentie gaf me dat beeld in.  (copyright) Bart Stouten