Ambassadeur van Merelbeke

Op donderdag 3 juli 2014 zijn Benny De Grove en ikzelf door de schepen van cultuur Bertrand Vrijens, onder grote belangstelling van een talrijk publiek, aangesteld tot cultureel ambassadeur van Merelbeke. De burgemeester liet zich verontschuldigen. Gelukkig waren er Bart Stouten en Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem om die leemte succesvol op te vullen. Bart Stouten van Radio Klara sprak met lovende  woorden over het boek ‘Portret van Merelbeke anno 2013-2014- Inwoners verenigd in woord en beeld’. Met  zijn welbekende warme radiostem  bracht hij mijn gedichten nog beter dan wanneer ik het zelf zou hebben gedaan  en als kers op de taart gaf hij ook nog een functiebeschrijving voor mijn taak als ambassadeur. Van Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem kregen we een filosofische uiteenzetting over hoe een groep een mens maakt met praktische voorbeelden uit het boek. Het publiek heeft wat genoten en wijsheid kunnen opsteken.

Benny en ik kregen een oorkonde, werden in de bloemetjes en aan de jeneverfles gezet.  Daarna volgde een rijk voorziene receptie aangeboden door het gemeentebestuur.